Խաղարկության նկարագիրը


Zga

TotoGaming-ը անցկացնում է նոր սուպեր ակցիա՝ SuperToto, Զգա...

Zga

Այս ակցիան քո հնարավորությունն է շահել մեծ Ջեքփոթ, խոշոր գումար՝ խաղադրույքիդ 10-ապատիկ չափով կամ շքեղ ավտոմեքենա մինչև անգամ "G" դասի Մերսեդես։


vr.png

Ակցիային մասնակցում են սպորտային իրադարձությունների վրա կատարված առնվազն 1000 դրամի պարտված խաղադրույքների տոմսերը՝ կատարված թե՛ կայքում և թե՛ խաղադրույքների ընդունման կետերում: Այսինքն՝ դու կատարում ես խաղադրույք սպորտային իրադարձությունների վրա, և չշահելու դեպքում քո տոմսը կարող է բերել քեզ շահում։

vr.png

Ակցիայի շրջանակներում սպորտային իրադարձությունների վրա կատարված խաղադրույքների 1000 դրամ և ավել բոլոր տոմսերի վրա նշվում է 7 տարբեր թվեր, որոնք գեներացվում են համակարգի կողմից պատահականության սկզբունքով: Խաղադրույքների ընդունման կետերում կատարված խաղադրույքների դեպքում 7 թվերը նշվում են տոմսի ներքևի մասում։ Ինտերնետով կատարված խաղադրույքների դեպքում 7 թվերը նշվում են թե՛ տոմսի վրա և թե՛ մեր կայքի SuperToto էջում՝ խաղարկությանը մասնակցող տոմսի մոտ:

vr.png

Խաղարկությունն անց է կացվում ուղիղ հեռարձակմամբ «Արմենիա» հեռուստատեսությամբ՝ հատուկ տաղավարից: Ուղիղ հեռարձակմանը կարելի է հետևել նաև մեր կայքում, Յութուբի (YouTube-ի) էջում: Բոլոր խաղարկություններն ունենալու են հերթական համար, և կայքի համապատասխան էջում հասանելի են լինելու դրանց տեսագրություններն ու արդյունքները:

vr.png

Տաղավարում տեղադրված է լինելու լոտոտրոն՝ 42 գնդերով, որոնց վրա նշված են լինելու 1–ից 42 թվերը։ «Սուպեր Տոտո (SuperToto), Զգա…» ակցիայի խաղարկության ժամանակ լոտոտրոնի 42 գնդերից դուրս է բերվելու 7–ը: Այն դեպքում, երբ դուրս բերված 7 թվերից 5–ը, 6–ը կամ բոլոր 7–ը համընկնեն խաղարկությանը մասնակցող տոմսի վրա նշված 5, 6 կամ 7 թվերի հետ, դու կշահես մրցանակ:

Ըստ համընկած թվերի քանակի՝ կարող ես շահել հետևյալ մրցանակները.

Table 1

Շահելու տարբերակները

1Տոմսի կատարված խաղադրույքի գումարի 10–ապատիկ

Եթե խաղարկության ընթացքում դուրս բերված 7 թվերից 5–ը համընկնեն տոմսի 5 թվերի հետ, ապա դու կշահես տվյալ տոմսի խաղադրույքի գումարի 10–ապատիկը:

2Ավտոմեքենա

Եթե խաղարկության ժամանակ դուրս բերված 7 թվերից 6–ը համընկնեն տոմսի 6 թվերի հետ, ապա դու կշահես ավտոմեքենա: Շահած ավտոմեքենայի մակնիշը կախված է տվյալ տոմսի խաղադրույքի գումարից՝

Autos

Եթե դուրս բերված 7 թվերից 6–ը համընկնեն մեկից ավել մասնակիցների տոմսերում, ապա ավտոմեքենային համարժեք գումարը կբաժանվի հավասար մասերի և կբաշխվի բոլոր այդ 6 թվով համընկնում ունեցող մասնակիցների միջև:

Ջեքփոթ

Եթե խաղարկության ժամանակ դուրս բերված 7 թվերից 7–ն էլ համընկնեն տոմսի 7 թվերի հետ, ապա դու կշահես Ջեքփոթ: Եթե դուրս բերված 7 թվերից 7–ը համընկնեն մեկից ավել մասնակիցների տոմսերում, ապա Ջեքփոթի գումարը կբաժանվի հավասար մասերի և կբաշխվի բոլոր այդ 7 թվով համընկնում ունեցող մասնակիցների միջև:
Այն դեպքում, եթե տվյալ խաղարկության ժամանակ 7 թվի համընկնում չլինի, և մասնակիցներից ոչ ոք Ջեքփոթ չշահի, հաջորդ խաղարկության ժամանակ Ջեքփոթի գումարին ավելանալու է որոշակի տոկոս՝ անցած երկու շաբաթվա ընթացքում առնվազն 1000 դրամի պարտված խաղադրույքների ընդհանուր գումարից:


Մեկ խաղարկության ընթացքում յուրաքանչյուր տոմս կարող է ստանալ միայն մեկ մրցանակ՝ համընկնումների ավելի մեծ քանակով նախատեսվածը: Օրինակ՝ եթե խաղարկության ժամանակ դուրս բերված 7 թվերից 7–ն էլ համընկնեն քո տոմսի 7 թվերի հետ, ապա կհամարվի, որ տոմսն ունի շահում՝ միայն 7 թվերի համընկնումով նախատեսված մրցանակը՝ Ջեքփոթ: Եթե խաղարկության ժամանակ դուրս բերված 7 թվերից 6–ը համընկնեն տոմսի 6 թվերի հետ, ապա կհամարվի, որ տոմսն ունի` շահում միայն 6 թվերի համընկնումով նախատեսված մրցանակը՝ ավտոմեքենա:


Պայմանները

 1. 1. Ակցիան սկսվում է փետրվարի 17–ին
 2. 2. Խաղարկությանը մասնակցում են միայն 1000 և ավել դրամի պարտված խաղադրույքների տոմսերը, որոնք կատարվել են սպորտային իրադարձությունների ելքերի վրա ակցիան սկսվելու պահից: Ակցիայի սկսվում է փետրվարի 17–ից` ժամը 08:00-ից, առաջին խաղարկության ամփոփումը տեղի կունենա մարտի 3-ին՝ ժամը 08:00-ին: Առաջին խաղարկությունը կմեկնարկի մարտի 4-ին՝ ժամը 11:11-ին:
 3. 3. Ակցիան գործում է խաղադրույքների բոլոր ձևերի համար՝ միայնակ, էքսպրես և համակարգ
 4. 4. Ակցիային մասնակցում են թե՛ կայքում և թե՛ խաղադրույքների ընդունման կետերում սպորտային իրադարձությունների ելքերի վրա կատարված խաղադրույքների տոմսերը
 5. 5. Մեկ տոմսը կարող է ստանալ միայն մեկ մրցանակ՝ ամենաշատ թվերի համընկնումով նախատեսված մրցանակը
 6. 6. Պարտված էքսպրես խաղադրույքների մասնակի վերադարձ (Cashback)–ով գումար մասնակի վերադարձ ստացած կամ «Ապահովագրում» կատարած տոմսերը չեն մասնակցում խաղարկությանը
 7. 7. Եթե տվյալ խաղարկության շրջանակներում մեկից ավել մասնակիցներ շահեն նույն ավտոմեքենան՝ նախատեսված խաղադրույքների գումարի նույն միջակայքի համար, ապա ավտոմեքենային համարժեք գումարը հավասարաչափ բաշխվելու է բոլոր այդ մասնակիցների միջև
 8. 8. Ավտոմեքենայի հանձնումն իրականացվում է շահումը գրանցելու պահից սկսած առավելագույնը 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
 9. 9. Եթե Ջեքփոթը շահեն տվյալ խաղարկության մեկից ավել մասնակիցներ, ապա գումարը հավասարաչափ բաշխվելու է բոլոր այդ մասնակիցների միջև
 10. 10. Եթե "Սուպեր Տոտո, Զգա..." խաղարկության ժամանակ 7 թվի համընկնում չլինի, և մասնակիցներից ոչ ոք Ջեքփոթ չշահի, ապա հաջորդ խաղարկության ժամանակ Ջեքփոթի գումարին ավելանալու է որոշակի տոկոս՝ անցած երկու շաբաթվա ընթացքում առնվազն 1000 դրամի պարտված խաղադրույքների ընդհանուր գումարից
 11. 11. Եթե խաղադրույքների ընդունման կետում մեկ տոմսով կատարվել է մի քանի միայնակ խաղադրույք սպորտային իրադարձությունների ելքերի վրա, ապա տվյալ տոմսը խաղարկությանը մասնակցում է ընդհանուր գումարով: Տոմսը մասնակցելու է խաղարկությանը այն դեպքում, եթե տվյալ տոմսում առկա բոլոր միայնակ խաղադրույքները պարտվեն (Օրինակ՝ մեկ տոմսով կատարվել է 5 միայնակ խաղադրույք: Խաղագումարը՝ 5000 դրամ: Տվյալ տոմսը կմասնակցի խաղարկությանը այն դեպքում, եթե ներառված բոլոր 5 խաղադրույքները պարտվեն)
 12. 12. Բոլոր խաղարկություններն ունենալու են հերթական համար, և կայքի համապատասխան էջում հասանելի են լինելու դրանց տեսագրություններն ու արդյունքները
 13. 13. Մասնակիցը համաձայնություն է տալիս հրապարակել իր անունն ու ազգանունը և «Սուպեր Տոտո, Զգա...» խաղարկությունում իր կողմից գրանցված շահումները ընկերության պաստառներում, տեսահոլովակներում, հոդվածներում և այլ գովազդային կրիչներում ու ռեսուրսներում, իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝ նաև նկարահանվել ընկերության գովազդային նյութերի համար: Շահումի դեպքում մասնակիցը չի կարող հրաժարվել հաշվետու գովազդային տեսահոլովակում նկարահանվելուց կամ հաղորդման ուղիղ եթեր այցելելուց, հակառակ դեպքում նա կարող է զրկվել շահումից՝ հաշվետվությանը խոչընդոտելու կամ ոչ պատշաճ ներկայացնելու պատճառով

Ինքդ ընտրի՛ր քո հաջողակ թվերը

Այսուհետ կարող ես մասնակցել վիճակախաղին քո իսկ ընտրած թվերով

Եթե չես ցանկանում, որ համակարգը պատահականորեն ընտրի «Սուպեր Տոտո» խաղարկության քո թվերը, ապա դու ինքդ կարող ես ընտրել քո հաջողակ համարները: Այո–այո, ինքդ ընտրիր քո հաղթական թվերը և այդ թվերով մասնակցիր «Սուպեր Տոտո» խաղարկությանը: Այս հնարավորությունը գործում է թե՛ կայքում և թե՛ TotoGaming–ի սպասարկման կետերում կատարված խաղադրույքների համար:

Ինչպես ես ընտրում թվերը կայքում 
Կայքում առնվազն 1000 դրամի խաղադրույք կատարելիս կտրոնի ներքևի հատվածում հայտնվում է «Ընտրել «ՍՈՒՊԵՐ ՏՈՏՈ»–ի հաջողակ թվերը» դաշտը: Այս դաշտն ակտիվացնելուց հետո կհայտնվեն 1–ից 42 թվերը: 42 թվերից ընտրիր ցանկացած 7 թիվ՝ սեղմելով նրանց վրա: Յուրաքանչյուր թիվ ընտրելուց հետո այն ներկվում է նարնջագույնով և հայտնվում ««ՍՈՒՊԵՐ ՏՈՏՈ»–ի իմ թվերը» հատվածում: Եթե ցանկանում ես փոխել քո ընտրած թիվը, սեղմիր այդ թվի վրա՝ պասիվացնելով այն, և ապա սեղմիր քո ուզած այլ թվի վրա: Բոլոր 7 թվերն ընտրելուց հետո հաստատիր: Նախքան խաղադրույքը կատարելը դու կարող ես փոխել քո ընտրած թվերը, որքան կուզես՝ սեղմում ես, պասիվացնում ես, ընտրում ես այլ թիվ: Եթե դու չընտրես բոլոր 7 թվերը, ապա համակարգը պատահականության սկզբունքով քո փոխարեն կընտրի մնացած թվերը: Իսկ եթե ցանկանում ես, որ համակարգը քո փոխարեն ընտրի պատահական 7 թիվ, ապա սեղմեք «ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ ԹՎԵՐ»: Խաղադրույքը կատարելուց հետո քո ընտրած 7 թվերը կերևան կտրոնում, և եթե տվյալ խաղադրույքը չշահի, դու այդ թվերով կմասնակցես «Սուպեր Տոտո» խաղարկությանը: Եթե կտրոնում խաղադրույքի գումարը նշված չլինի, կամ նշված լինի 1000 դրամից պակաս գումար, ապա «Ընտրել «ՍՈՒՊԵՐ ՏՈՏՈ»–ի հաջողակ թվերը» դաշտն ակտիվացնելիս դու կտեսնես հաղորդագրություն այն մասին, որ «Սուպեր Տոտո» խաղարկությանը մասնակցելու համար խաղադրույքի գումարը պետք է լինի առնվազն 1000 դրամ:  

 
Ինչպես ես ընտրում թվերը TotoGaming–ի սպասարկման կետում
Սպասարկման կետում առնվազն 1000 դրամի խաղադրույք կատարելիս պարզապես ընտրիր 1–ից 42 ցանկացած 7 թիվ և հայտնիր այդ թվերը կետի աշխատակցին: Քո ընտրած թվերը կգրանցվեն քո կտրոնում, և խաղադրույքը չշահելու դեպքում դու այդ թվերով կմասնակցես «Սուպեր Տոտո» խաղարկությանը:      

ՀՈւԼԻՍԻ 17-Ի ԽԱՂԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԹՎԵՐԸ

19 23 7 39 37 29 10